Welkom op de website van Grachtstegen

Actiepunten

Gesponsord door het Prins Bernhard Fonds

Actuele krant

De meest actuele krant: Juli 2013

Augustus 2013

Het wonderlab heeft de teksten voor het eerste infobord aangeleverd en deze zijn goedgekeurd door de vereniging. de borden worden waarschijnlijk in de derde week van augustus geplaatst in de vitrine van de vereniging in de Hekelsteeg.

Het verslag van de eerste wijkdialoogavond kunt u hier bekijken: Verslag eerste wijkdialoogavond.

Februari 2013

de vereiniging heeft besloten de informatiepanelen door de firma het Wonderlab uit utrecht te laten maken. Stephanie de Bonth van Hylkema consultants coordineert de informatie. beschikt u nog over oude foto's, verhalen, anekdotes, of gegevens dan mail deze graag door aan: Stephanie@hylkemaconsultants.nl


Bureau Hylkema heeft een onderzoek gedaan naar het architectuur historisch verleden van de stegen.
Bekijk hier het onderzoek : Architectuur historisch onderzoek grachtstegen.
Mogelijk gemaakt door het prins bernhard cultuurfonds.

pbc_kleur150x175
Januari 2013

De stichting Stathe heeft het Wonderlab in Utrecht contracteerd voor de uitwerking van de vitrine. als basis is door de leden uitvoerig onderzoek in het Utrechts archief gedaan, ook zal er een App komen die naar de website verwijst.

December 2012


De Proefvitrine in de Hekelsteeg is nu opgehangen, we werken momenteel aan de inhoud die ein februari 2013 klaar zal zijn.

November 2012


we hebben nu toestemming van de eigenaar van het pand om onze proefvitrine op te hangen in de Hekelsteeg, op dit moment werken we aan de inhoud van de vitrine.

September 2012


het plan vordert gestaag en zal binnenkort op de website geplaatst worden

Juli 2012


in een gesprek met de gemeente is besloten om het projektplan nu op te zetten voor alle stegen, de stichting gaat dit plan samen met Hylkema Consultants uitwerken en hoopt het op de algemene ledenvergadering aan de leden te kunnen presenteren.

Juni 2012


inmiddels hangen de bloembakken nu in 4 stegen, wij gaan volgend jaar proberen de bloembakken in alle stegen te krijgen.

April 2012


De gemeente Utrecht heeft ons toegezegd dat de bloembakken in de volgende stegen worden opgehangen: Zakkendragerssteeg, Drieharingstraat( nog niet definitief), Lauwerssteeg en de Hekelsteeg. wij zijn erg blij met dit resultaat dat de stegen zeker mooi zal opfleuren.

Maart 2012


De bewoners en winkeliers van 4 stegen hebben de handen in elkaar geslagen en een aanvraag voor bloembakken ingediend bij de gemeente, dit betreft de Zakkendragerssteeg, De Drieharingstraat, de Lauwerssteeg en de Hekelsteeg.

Januari 2012


Om de 7 stegen (ook weer) in 2012 in aanmerking te laten komen voor mooie hangende bloembakken, dient er per steeg door de bewoners een aanvraag gedaan te worden bij het leefbaarheidbudget van de gemeente Utrecht. Indien u niet weet hoe dit werkt neemt U dan contact op met mevr. M. de Lorenzo via : info@grachtstegen.nl. Snelheid is geboden als u de bloemetjes dit jaar wil zien bloeien in uw steeg!

PROJECT REVITALISATIE VAN DE 7 GRACHTSTEGEN

Nadat eerst een projektplan was gemaakt voor de Hekelsteeg is, na overleg met de gemeente in juli vorig jaar een kompleet masterplan voor alle stegen gemaakt. Dit plan is in oktober met de gemeente besproken en door de gemeente goedgekeurd. we werken nu aan de detail plannen. voor info zie de notulen van de bestuursvergaderingen in het ledengedeelte.

Stichting Ontwikkeling Stathe

De Stichting Ontwikkeling Stathe is opgericht om daadkrachtiger en slagvaardig op treden tegen de verloedering van de grachtstegen.

Vereniging Grachtstegen omvat de volgende stegen:

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de steegjes:
  • Zakkendragerssteeg
  • Drieharingstraat
  • Hamsteeg
  • Jodenrijtje
  • Lauwerssteeg
  • Massegast
  • Hekelsteeg
  • Oudegracht
  • Steenweg
  • Scroll to top